• VALIDERAS INOM MÅLERIYRKET

    Validering skapar jobb och ger dig rätt förutsättningar!

Behöver du uppdatera din kompetens?

Denna validering vänder sig mot dig som har arbetat som målare i Sverige eller utomlands, men behöver uppdatera din kompetens. Syftet med valideringen är att kartlägga, bedöma och dokumentera dina färdigheter. Målet är att du skall bli diplomerad målare och snabbare komma ut i yrkeslivet.

Vi följer BYN:s Måleribranschensyrkesförbund Centrala Yrkesnämnds rekommendationer gällande kurser för att du som deltagare ska få rätt behörighet.

Tillvägagångssätt:

1. Kontakta din Arbetsförmedlare

Arbetsförmedlaren gör en första bedömning och anmäler dig sedan vidare till Knega.

2. Kompetenskartläggning

I Knegas utbildningshall kartläggs därefter dina nuvarande kunskaper. Sedan sätts en individuell plan ihop, som skapar rätt förutsättningar för dig att lyckas. Kompetenskartläggningen beräknas ta ca 1 – 3 dagar.

3. En Kompetensbedömning genomförs

När du gått igenom kartläggningen görs en kompetensbedömning. Den leder till intyg och bevis. Denna del beräknas ta ca 1-20 dagar och är både praktisk och teoretisk. Den praktiska delen sker i vår utbildningshall tillsammans med arbets- och handledare. Valideringen planeras individuellt för varje deltagare, utefter dennes förutsättningar, kompetens och erfarenhet.

Antagningskrav:

För att validera dig behöver du vara arbetslös eller riskerar bli arbetslös och anmäld som arbetssökande. En kartläggning görs som  visar att du har yrkeserfarenhet eller utbildning. Kontakta din Arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen.

  

Utbildningstyp

Validering.

Utbildningsstart

Efterfrågan styr. Kolla med din arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen.

Utbildningslängd

Valideringen tar ca 1 – 20 dagar att genomföra.

Måleribranschens Yrkesnämnd har tagit fram en enhetlig nationell valideringsmodell för att personer som valideras ska yrkesvärderas på ett systematiskt och rättvist sätt. Knega har ett nära samarbete med Måleribranschens yrkesnämnd.